TOEFL

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) е международно признат изпит по английски език, разработен и администриран от ETS (Educational Testing Service). Той има давност 2 години и се признава в над 5 000 колежа и университета в САЩ, Канада, Европа и т.н.  Освен това този изпит се изисква от много правителствени, неправителствени, лицензиращи агенции, компании и стипендиантски програми като сертификат за нивото на владеене на английски.

TOEFL има 3 формата – PBT (Paper-based), CBT (Computer-based) и iBT (Internet-based).

В България тестът се предлага в iBT (Internet-based) формат - TOEFL iBT.

TOEFL iBT се администрира в реално време на компютър, като всяка секция от изпита има точно определено време и резултатите се получават директно в центъра. Изпитът се състои от 4 компонента, които измерват съответно уменията на явяващите се по отношение на четене (Reading), слушане (Listening), говорене (Speaking) и писане (Writing). Тестът е с продължителност малко над 4 часа, с една почивка от 10 мин. след компонента слушане (Listening).

  • Компонентът Reading е с продължителност 60-100 мин., в зависимост от това дали има експериментална част.
  • Компонентът Listening е с продължителност 60-90 мин., в зависимост от това дали има експериментална част.
  • Компонентът Speaking се състои от 6 части и е с обща продължителност 20 мин.
  • Компонентът Writing се състои от 2 части – синтез и есе, с обща продължителност 50 мин.

Компонентите Reading и Listening са във формата на multiple choice (избор на отговор от няколко предложени варианта) и се оценяват от компютър. Компонентите Speaking и Writing се оценяват от хора.

Всеки от компонентите на TOEFL iBT носи от 0 до 30 точки, като максималният брой точки за целия тест е 120.

Изпитът се провежда 30-40 пъти годишно, като актуалните дати по градове и държави можете да откриете на официалния сайт на ETS - http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl

Можете да се регистрирате за теста онлайн в сайта на ETS - http://www.ets.org/toefl/ibt/register/, за което Ви е необходима валидна дебитна или кредитна карта за международни разплащания. Другият начин за регистрация е на място във фондация „Св.Св. Кирил и Методий” в София. Цената на изпита е USD 210. Ако решите да смените датата, трябва да заплатите допълнителна такса от USD 60. За изпращане на допълнителни резултати (освен на 4-те безплатни институции при регистрация) трябва да заплатите USD 18 за всяка институция.

Независимо кой от начините ще изберете, не забравяйте, че при самата регистрация имате възможност да заявите до 4 колежа/университета, на които да изпратите резултатите от изпита безплатно. След това трябва да заплатите такса за всеки университет, на който решите да изпратите резултати.

Списък на колежите и университетите, на които можете автоматично да изпратите резултати от TOEFL iBT, както и техните актуални кодове, можете да откриете тук: http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/univ0708.pdf

Резултатите от изпита можете да проверите в страницата на ETS след около 2 седмици от явяването на изпита. Резултатите се изпращат до избраните от Вас колежи / университети автоматично.

Ако се подготвяте за изпита TOEFL iBT в МОДУЛОР, Вие имате възможност да правите симулации на реални изпити. В допълнение, ние Ви съдействаме за подбора на университетите и регистрацията за изпита безплатно!

 


МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).