SAT - въпроси и отговори

Какво означава SAT?
Първоначално абревиатурата SAT идва от Scholastic Aptitude Test. През 2005 година името на изпита се променя на SAT I Reasoning test .

Труден ли е SAT?
Вероятно сте чували много мнения колко труден е SAT. Това съвсем не е вярно. Ако сте добре подготвен и запознат със стратегиите за успех, изпитът няма да представлява проблем за Вас. Частите четене и писане понякога съдържат непознати и на пръв поглед сложни думи; често обаче можете да се ориентирате за значението на тези думи по корените, представките или наставките им. Математиката тества само неща, които сте изучавали в училище, като повечето от задачите се решават наум и без каквито и да е формули.  Най-голямото предизвикателство при SAT всъщност е времето, но чрез симулациите на реални изпити, които ние Ви предлагаме, това лесно се преодолява и Вие бързо се научавате да разпределяте времето си правилно.

Къде мога да кандидатствам със SAT?
SAT е най-често използвания изпит за кандидатстване в колежи в САЩ. SAT е продукт на ETS и се администрира се от College Board - http://www.collegeboard.org/

Каква е цената на изпита SAT?
Цената на изпита е $ 47, като допълнително се заплаща международна такса в размер на $ 28. Това прави общо $ 75. За късни записвания (след датата за регистрация) се доплаща $ 24. За записване като резерва (Standby) се заплаща такса от $ 41 в деня на теста. Промяна на датата или мястото на изпита струва $ 24.

Кога се провежда SAT?
Изпитът се провежда няколко пъти в годината – приблизително веднъж на 2-3 месеца. Датите на провеждане на изпита, както и имена и адреси на тест центрове можеш да откриеш тук: http://sat.collegeboard.com/register/sat-international-dates

Как мога да се регистрирам за SAT?
Можете да се регистрирате по два начина:
1.    Онлайн на http://sat.collegeboard.com/register , за което Ви е необходима валидна дебитна или кредитна карта за международни разплащания
2.    На място във фондация "Кирил и Методий": www.ed-cmfnd.org, като внесете регистрационна такса от 25 лв.

Кога трябва да се регистрирам за SAT?
Регистрацията онлайн трябва да се направи поне 1 месец преди датата на изпита. Регистрацията на място се прави най-малко 2 месеца преди датата на изпита.

От колко части се състои изпитът?
Изпитът се състои от 9 части, всяка от които тества различни умения от 3 различни сфери - Mathematics (математика), Critical reading (четене) и Writing (писане). Частите се дават разбъркани - след математика следва четене или писане, после пак математика и т.н. Като първа част на изпита обаче винаги е есето. Всяка от частите е с продължителност от 25 минути. Последните части са с продължителност 20 минути и 10 минути.

Колко продължава изпитът?
Общото времетраене на теста SAT е 3 часа и 45 минути. Има 2 почивки от по 10 минути след 3-тата и 6-тата част.

Какви са типовете въпроси на теста SAT?
Тестът се състои само от въпроси с избор от няколко възможни отговора. Изключение прави есето, което се пише в началото на изпита за 25 минути, както и т.нар. Grid-Ins - въпроси от единия раздел на частта Математика.  Отговорите на Grid-Ins се изчисляват от изпитвания и се попъват в специални таблици.

Къде мога да видя какво представлява изпита?
Можете да направите безплатен тест тук – http://sat.collegeboard.com/practice/sat-practice-test
Можете да направите симулация на реален изпит в офиса на Модулор, след което да обсъдите с професионалист резултата, допуснатите грешки, както и начините за отстраняването им.

Как се оценява изпитът SAT?
Всяка от частите – Mathematics (математика), Critical reading (четене) и Writing (писане) се оценява по скалата от 200 до 800 точки. Максималният общ сбор на точките от трите части е 2400.

Какво трябва да нося в деня на изпита?
Можете да научите какво можете и какво е забранено да носите в деня на изпита тук: http://sat.collegeboard.com/register/sat-test-day-checklist

Как мога да изпратя резултатите си от изпита на избраните от мен колежи?
Можете да научите как да изпратите резултатите от изпита тук: http://sat.collegeboard.com/register/sat-score-choice
При регистрацията за изпита можете да се възползвате от безплатно изпращане на резултатите на 4 колежа. Можете да промените тези 4 колежа до 9 дни след явяването на изпита. За всеки следващ колеж, на който желаете да изпратите резултат, се заплаща по $10.

Какво е SAT II?

SAT II обикновено наричат SAT Subject Тests. Те представляват 20 теста по предмети като литература, математика, езици, физика и т.н. Тестовете по предмет са с продължителност 1 час. Можете да се явите на 1, 2 или 3 теста по предмет. Някои от тестовете по предмет включват и слушане с разбиране. За да разберете дали трябва да се явите на тест по предмет и на кой точно предмет, най-добре е да се консултирате с учебното заведение, в което кандидатствате.

Цените на тестовете по предмет са:
1 тест по предмет: $ 59       
1 тест по предмет със слушане: $ 70
2 теста по предмет: $ 69         
2 теста по предмет със слушане: $ 91
3 теста по предмет: $ 79
3 теста по предмет със слушане: $ 112

Ако тук не открихте отговор на Вашите въпроси, можете да се свържете с нас по телефон или е-мейл и ние с радост ще Ви съдействаме с всичко необходимо, за да постигнете желания успех!

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).