GMAT

GMAT (Graduate Management Admission Test) е стандартен тест на английски език, който помага на бизнес училищата да оценят кандидатстващите в специалностите бизнес и мениджмънт и по-специално MBA (Master of Business Administration). Над 1800 университета приемат GMAT при кандидатстване за над 3000 специалности. GMAT е computer-based (провежда се на компютър) и съществува от над 50 години.

ФОРМАТ

GMAT се състои от 4 основни части с обща продължителност 3 часа и 30 минути:

1. Analytical Writing Assessment (AWA) – Analysis of an Argument 30 мин.

2. Integrated Reasoning – 30 мин.

След 10 мин. почивка започва частта Integrated Reasoning. Тя се състои от 12 въпроса и се оценява отделно от останалите части (т.е. резултатът от тази част не се включва към общия брой точки). Тази нова за изпита част (въведена е в изпита от 2012 година) включва 4 типа въпроси:

2.1. Graphics Interpretation

2.2.  Two-part Analysis

2.3. Table Analysis

2.4. Multi-Source Reasoning

 

3. Quantitative Section – 75 мин.

След 10 мин. почивка започва Quantitative Section. Тя се състои от 37 въпроса от 2 основни типа:

3.1. Data Sufficiency
3.2.  Problem Solving

Въпросите са от вида multiple-choice (избор от няколко възможни отговора).


4. Verbal Section -75 мин.

След още една почивка от 10 мин. започва Verbal Section. Тази част се състои от 41 въпроса от 3 различни типа:

4.1. Reading Comprehension
4.2. Critical Reasoning
4.3. Sentence Correction

Всички въпроси са от вида multiple-choice (избор от няколко възможни отговора).


РЕЗУЛТАТИ

Резултатите от изпита се изпращат директно от GMAC (институцията, която администрира теста GMAT) на избраните от Вас университети. В деня на изпита Вие имате право да изпратите резултатите на 5 избрани от Вас университети безплатно. След това трябва да заплатите такса за всеки един университет, в който желаете да кандидатствате с GMAT.

Можете да откажете да изпратите резултатите преди да ги видите. След като веднъж сте получили резултата от изпита, не можете да се откажете от изпращането му на избраните университети. Освен това, ако решите да откажете да изпратите резултатите от изпита, съответните университети ще бъдат уведомени за това, така че това може да рефлектира негативно върху Вашата бъдеща кандидатура.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Можете да се регистрирате и да платите таксата за изпита тук.

 

ПОДГОТОВКА

Подготовката за GMAT при нас е индивидуална или полу-индивидуална, с цел постигане на най-високи резултати. Освен подготовка по най-известните и ефективни системи, ние Ви предлагаме и симулации на реален изпит GMAT, което гарантира повишаване на резултата с до 30%.

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).