IELTS

International English Language Testing System (IELTS) е международно-признат тест по английски език. Администрира се от University of Cambridge ESOL Examinations, the British Council и IDP Education Australia. Срокът на валидност на резултата от изпита е 2 години. Признава се най-вече във Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, Канада и Южна Африка. В последните години повечето университети, които признават IELTS, приемат и TOEFL, като за целта използват сравнителни таблици за унифициране на резултатите.

МОДУЛИ

IELTS се предлага в 2 модула:

  • Academic Module е за тези, които възнамеряват да кандидатстват в колежи или университети
  • General Training Module е за хората, които възнамеряват да работят или емигрират в чужбина

Разликата между Academic и General Training Module е единствено в частите Reading (четене) и Writing (писане). Частите Listening (слушане) и Speaking (говорене) са еднакви за двата модула.

ФОРМАТ

Изпитът е paper-based (администрира се на хартия). Отговорите се попълват с молив в специални таблици.

КОМПОНЕНТИ

IELTS съдържа 4 компонента:

1.    Listening (слушане) – 40 мин.

Типовете въпроси в тази част са:
•    попълване на данни в текст, диаграма, таблица и др.
•    кратки отговори на въпроси
•    класификация по критерии
•    откриване на съответствия
•    Multiple choice (избор от няколко възможни отговора)

2. Reading (четене) - 60 мин.

Academic Module се състои от текстове от списания, вестници, книги и други, както и диаграми, илюстрации и графики.

General Training Module съдържа текстове, които са необходими за ежедневната комуникация. Задачите в този модул са градирани по трудност.

Можете да срещнете следните типове въпроси:
•    Multiple choice (избор от няколко възможни отговора)
•    кратки отговори на въпроси
•    класификация по критерии
•    попълване на данни в текст, диаграма, таблица и др.

3. Writing (писане) - 60 мин.

Academic Module се състои от:
•    Анализ на визуално-представена информация (20 мин.)
•    Есе (40 мин.)

General Training Module съдържа:
•    Писмо за искане на информация или обяснение на ситуация (20 мин.)
•    Есе (40 мин.)

4. Speaking (говорене) - минимум 15 мин.

Компонентът  Speaking (говорене) може да е на друга дата до 7 дни преди или след писмения изпит. Провежда се под формата на интервю с native-speaker.
типове въпроси:

•    представяне и интервю
•    монолог по зададена тема
•    диалог с интервюиращия

ТОЧКИ

Резултатите от изпита се получават до месец след изпита. Максималният брой точки за целия тест е 9.0.

РЕГИСТРАЦИЯ

Отскоро може да се регистрирате за изпита онлайн, като заплатите цената от 320 лева с валидна кредитна или дебитна карта (Visa, Mastercard, American Express). След това трябва да изпратите необходимите сканирани документи, заедно с 2 сканирани снимки, на е-мейл адреса, посочен в регистрационната форма

Не забравяйте, че при регистрацията имате право да посочите безплатно до 4 институции, на които да бъдат изпратени резултатите от изпита.

Актуалните дати за провеждане, както и цената на изпита в България можете да откриете на https://ielts.britishcouncil.org/CheckAvailability.aspx

ПОДГОТОВКА

В Модулор подготовката за IELTS е индивидуална или полу-индивидуална, с цел постигане на най-високите възможни резултати.  Ние работим по всички утвърдени и ефективни системи за подготовка, като предлагаме уникална комбинация от симулации на реални изпити, която Ви гарантира повишаване на резултата.

ПРОЧЕТЕТЕ още:

TOEFL vs IELTS

 

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).