Защо се страхуваме да говорим на чужд език?

Обучението по чужди езици и свързаното с него комуникативно безпокойство десетилетия е интригувало редица психолози, лингвисти и учители.

Някои учени определят безпокойството при ученето на чужди езици като „чувство на напрежение и поява на задръжни процеси при говорене, слушане и учене, които са основно свързани с обучение по втори чужд език”. Авторите са на мнение, че комуникативното безпокойство е една от основните пречки за трайно усвояване и свободно използване на чужди езици.

Други автори изнасят данни за връзката между комуникативното безпокойство при обучението по английски език със състояния като тревожност, депресия, страх от неуспех, изолация, психологическо отдръпване, липса на лингвистична компетентност и др.

Полската писателка Ева Хофман първа открива и пише за феномена „комуникативно безпокойство при обучението си по английски език”. Тя споделя, че е страдала често от високо ниво на напрежение, когато е трябвало да говори на чужд език и описва емоционалните си преживявания в ситуации, изискващи проверка на чуждоезиковите й комуникативни умения.

Доказано е, че емоционалната интелигентност влияе пряко върху ученето на чужди езици. За проверка на тази хипотеза са изследвани 464 човека, които владеят по 4 чужди езика. Те са поставени в 5 различни ситуации, в които да използват чужд език – разговор с приятели, с колеги, с непознати, по телефона и пред публика. Участниците са разделени на три групи в зависимост от нивото им на емоционална интелигентност – ниско, средно и високо.

Резултатите доказват, че групата с високо ниво на емоционална интелигентност проявява слабо комуникативно безпокойство при използване на първи чужд език. Според данните хората с висока емоционална интелигентност общуват най-добре с непознати, след това по телефона и по-слабо пред публика при групата, използваща само един чужд език. Високо емоционално интелигентните хора, ползващи 4 чужди езика, споделят, че безпроблемно и без тревожност обичат да общуват както с приятели, така и с непознати.

Според изнесените данни хората, които са започнали чуждоезиковото си обучение по втори и трети език в по-ранна възраст, проявяват много по-слабо ниво на комуникативно безпокойство и оценяват себе си като по-високо емоционално интелигентни.

Какви са изводите? Значимите фактори, които намаляват безпокойството при използване на чужд език са:

- знанието на повече от един чужд език
- по-честата употреба на чужди езици
- общуване на чужди езици в широка мрежа от събеседници.

Източник: „Влияние на емоционалната интелигентност върху нивата на комуникативно безпокойство при учене на чужди езици”, Автор: Антонина Кардашева, Доктор на науките

Повече за емоционалната интелигентност и свързаното с нея комуникативното безпокойство можете да научите от сайта на нашите партньори http://smartstrategiesbg.eu/

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).