Възраст 7-13 г.

С децата от втората възрастова група (7-13 години) се работи предимно индивидуално или полуиндивидуално (в група от 2 деца, които са на едно и също ниво на езикова подготовка). Ако децата учат в едно и също училище или по подобни учебни системи, може да се сформира малка група (до 4 деца). Целите, към които се стремим, са:

  • помощ за училище - текуща работа, контролни работи, домашни задания
  • получаване на добра основа по езика - изясняване на спецификите на езика, граматически правила, натрупване на лексикален запас


В обучението използваме различни, подбрани от нас учебни системи, така че да можем максимално да се доближим до ритъма, с който се работи в училище.

Нашата цел е да удовлетворим изискванията на съответната учебна програма като знания и умения, които трябва да притежава детето, както и да избегнем излишния стрес от това детето да учи по коренно различни учебни системи в училище и при нас.

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).