Редактиране на документи

Ние Ви помагаме да напишете или редактираме Вашите документи на английски / български език по отношение на:

 • съдържание
 • структура
 • правопис
 • пунктуация
 • езикови и стилистични особености
 • изисквания на съответния формат
 • форматиране на текста

Нашите специалисти ще Ви помогнат и с определянето на точната форма и необходимото съдържание на Вашите:

 • есе
 • мотивационно писмо
 • CV, Resume, Cover letter
 • писмо
 • факс
 • молба
 • предложение
 • и др.
Ние се запознаваме с изискванията на дадената институция или фирма, и пишем за Вас съответните документи в съответствие с изискванията и условията (обем, структура, съдържание).

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).