Определяне на ниво

Посредством прецизно изготвени тестове, ние определяме на какво ниво владеете английски или български език. Тестовете включват всички необходими умения за комуникация - четене, слушане, говорене, писане. При желание от Ваша страна, Ви издаваме сертификат за ниво на владеене на езика, съобразен с изискванията на Общата европейска езикова рамка.

За Вашата компания или организация ние изготвяме стандартизирани тестове, посредством които Вие можете да определяте нивото на владеене на езика на новопостъпващи служители. Единственото, което е необходимо да направите, е да дадете готовия тест на кандидата, за да го попълни и след това да ни го изпратите за проверка. Ние ще определим нивото на владеене на английски / български език и ще Ви го съобщим заедно с евентуални препоръки за обучение. Тестът е съобразен със спецификата на дейността Ви!

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).