Езиков паспорт и портфолио

Консултантите от Модулор ще Ви помогнат с попълването на Вашите Езиков паспорт и Езиково портфолио за работа или обучение в България и чужбина.

Езиковият паспорт е разработен от Съвета на Европа като част от Европейското Езиково Портфолио. Портфолиото се състои от три документа: Езиков паспорт, Езикова Биография и Езиково Досие. Езиковият паспорт дава възможност за точно и детайлно представяне на езиковите умения и компетенции на всеки гражданин на ЕС, които са необходими при кандидатстването му за обучение или работа.

Повече за Езиковото портфолио можете да прочетете в страницата на EUROPASS.

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).