Бизнес модули

Модулите по бизнес английски / български език са с изключително практическа насоченост. Те могат да са ориентирани както към усвояване на общи умения за бизнес комуникация, така и към специфичните изисквания на всяка професионална сфера.

 

:: БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ / БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Модулът се състои от упражнения по бизнес комуникация и кореспонденция.

Целта на модулa е да Ви запознае с особеностите на бизнес комуникацията – правила, типове, модели, упражнения, граматика, употреба на общи и специфични конструкции, редактиране на писмени модели, четене, преводи, разговорни сесии по подбрани теми.

Модулът е изключително интерактивен, с комуникативна и практическа насоченост.

 

:: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС МОДУЛИ

Този вид модули са ориентирани към езика, който се използва в различните сфери на бизнеса, като:

 • Е-мейл кореспонденция
 • Медицински английски / български
 • Английски / български в областта на технологиите и комуникациите
 • Финансов английски / български
 • Счетоводен английски / български
 • Английски / български за коафьори и фризьори
 • Политически английски / български
 • Английски / български в областта на туризма, транспорта и логистиката
 • Маркетинг английски / български
 • Английски / български в областта на спорта
 • Английски / български в сферата на музиката и развлекателния бизнес
 • Английски език на ЕС
 • Английски език на НАТО

и много други, според Вашите нужди и желания.

 

 

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).