Езиков одит

Езиковият одит е най-необходимият инструмент за всяка фирма и организация, която държи на качествената и ефективна комуникация. Целта му е нe само да анализира, но и да предлага най-бързите и ефикасни решения за установените проблеми. В допълнение, решенията са изцяло в рамките на финансовите възможности, определени от Вас. Ефективността и конфиденциалността са гарантирани.

МОДУЛОР е единствената българска компания, акредитирана от EAPLA (The European Association of Professional Language Auditors). Управителят г-жа Христова е един от първите официално сертифицирани езикови одитори в Европа.


...ПРЕДСТАВЛЯВА
 • метод за оценяване на основата на тестове и интервюта
 • идентифициране на текущото ниво на езикова подготовка
 • анализ на сферите в езика, върху които трябва да се фокусирате
 • създаване на езиков профил за всеки отделен служител
 • разработване на езикови програми за професионални цели

...ВКЛЮЧВА

 • определяне на ниво според европейските стандарти
 • консултации относно слабостите в употребата на езика
 • съвети за подходящите обучения съобразно дейността
 • анализ на целите по отношение на езика и бъдещото Ви развитие

...ПОКАЗВА
 • къде сте
 • къде искате да сте
 • как да стигнете там най-бързо

...СПЕСТЯВА
 • време
 • пари
 • ненужни езикови обучения

В обобщение, езиковият одит

:: предлага методи за систематичен анализ на нуждите и оценка на потенциала за чуждоезикова комуникация в малки, средни и големи дружества, местното самоуправление, държавните институции и различни организации.

:: подпомага компаниите, държавните структури и НПО при идентифицирането на слабите и силните страни по отношение на езиковите компетенции на ръководството, административния и оперативния персонал в съответствие с професионалните умения, необходими за обмяна на информация на стратегическо ниво.

Ако желаете да получите допълнителна информация относно спецификата, продължителността и цената на езиковия одит, може да се свържете с нас на посочените телефони или електронен адрес.

 

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).