Други услуги

Тъй като сме тясно специализирани в английски и български, ние можем да Ви предложим практически всички услуги, свързани с тези два езика. Нашите клиенти са облагодетелствани от този факт, тъй като не им се налага да търсят отделни преводачески агенции, консултанти или езикови школи. Съществременно, те получават преференциални цени при използването на повече от една услуга, както и безусловна гаранция за качество.

 

:: ПРЕВОДИ

Ние превеждаме от/на английски език всички видове текстове и бизнес документи - стандартни и специализирани. Цената се определя по стандарт - 1 страница = 1800 знака от готовия текст.

Тъй като работим съвместно с една от най-добрите агенции за превод и легализация на документи, ние предлагаме на клиентите си преференциални цени за преводи и легализация от/на над 60 езика, сред които някои от най-редките езици като корейски, китайски, японски, фарси и др.

ВИДОВЕ ПРЕВОДИ:

- писмен

- устен - симултанен

- устен - консекутивен

- официален (пред нотариус, съдия, т.н.)

- придружаване (при пътуване, пазаруване, т.н.)

 

:: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО

Посредством прецизно изготвени тестове, ние определяме на какво ниво владеете английски или български език. Тестовете включват всички необходими умения за комуникация - четене, слушане, говорене, писане. При желание от Ваша страна, Ви издаваме сертификат за ниво на владеене на езика, съобразен с изискванията на Общата европейска езикова рамка.

 

:: ТЕСТ ЗА НИВО НА НОВИ СЛУЖИТЕЛИ

Ние изготвяме за Вашата компания или организация стандартизирани тестове, посредством които Вие можете да определяте нивото на владеене на езика на новопостъпващи служители.

Единственото, което е необходимо да направите, е да дадете готовия тест на кандидата, за да го попълни, и след това да ни го изпратите за проверка. Ние ще определим нивото на владеене на английски / български език и ще Ви го съобщим заедно с евентуални препоръки за обучение.

Тестът е съобразен със спецификата на дейността Ви!

 

:: ЕЗИКОВИ ШАБЛОНИ / ТЕМПЛЕЙТИ

Езиковите одитори от Модулор Ви предлагат една уникална за България и широко използвана по света услуга - ние ще направим за Вас и вашата компания стандартни шаблони / темплейти за различни типове бизнес документи. Шаблоните, които изготвяме, са  изцяло съобразени със спецификите на дейността Ви.

Ако не сте сигурни какъв точно език трябва да употребявате в определени бизнес отношения; ако сте заринати ежедневно от запитвания, молби или жалби и губите часове и ценен човешки ресурс, за да можете да се справите с купищата кореспонденция - това е решението за Вашия проблем. 

Посредством езиковите шаблони, Вие улеснявате и оптимизирате работата на служителите в компанията, спестявайки много време и излишни усилия. Когато разполагате с готови, стандартизирани шаблони, съобразени с най-често използваните в компанията методи и поводи за комуникация, Вие ще спестите часове работа като само попълните в шаблона необходимите данни или съчетаете (copy&paste) необходимите части от няколко шаблона.

Видът на шаблоните / темплейтите определяте Вие:

 • писмо
 • факс
 • молба
 • предложение
 • отказ
 • запитване и др.

 

:: ПИСАНЕ И РЕДАКТИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Ние Ви помагаме да напишете Вашите документи на английски или български език или ги редактираме по отношение на:

- съдържание

- структура

- правопис

- пунктуация

- езикови и стилистични особености

- изисквания на съответния формат

- форматиране на текста

Нашите специалисти ще Ви помогнат с определянето на точната форма и необходимото съдържание на Вашите:

 • писмо
 • факс
 • молба
 • предложение
 • есе
 • мотивационно писмо
 • CV, Resume, Cover letter
 • и много други

Ние се запознаваме с изискванията на дадената институция или фирма и пишем за Вас съответните документи в съответствие с точните изисквания и условия - обем, структура, съдържание.

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).