Семинари и Трейнинги

Семинарите и трейнингите са с продължителност 1, 2 или 3 дни. Те могат да бъдат провеждани в офиса ни, в избрано от клиента място в София, България или Европа, а също и като вътрешнофирмено обучение. Всеки семинар може да бъде на български или английски език, както и да бъде проведен в комбинация от двата езика (напр.: Бизнес комуникация на български и/или английски език, Умения за презентация на български и/или английски език). След всеки семинар получавате сертификат.

:: ТЕМИ НА СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ:

 

 

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).