Модули "По Поръчка"

Ние Ви предлагаме както традиционни форми на обучение и учебници, така и т.нар. модули и учебници "По Поръчка". Те са направени, за да задоволят конкретните Ви нужди и търсения. В повечето случаи тези модули са професионално-ориентирани -  английски език за медицински работници, за финансови одитори, за производители на мебели,  в сферата на туризма и много други. Често обаче се налага да използвате езика за специфични ситуации в краткосрочен аспект.

Един често срещан пример е - налага Ви се да присъствате на международно изложение или да изнасяте презентация в област, в която не се чувствате достатъчно подготвени да говорите. Именно тогава традиционните обучения не могат да помогнат. От полза ще Ви бъде единствено модул "По Поръчка", който ще Ви помогне бързо да усвоите или развиете умения точно в областта, която Ви е необходима.

Някои от модулите и учебниците "По Поръчка", които сме разработвали до момента:

  • Английски език, необходим за участие в световно изложение на производители на мебели
  • Презентационни умения на английски език, необходими за участие в конференция по фармацевтика
  • Разговорен английски език, необходим за участие в международна конференция на коафьори
  • Умения за преговори - среща на строителни предприемачи
  • Умения, необходими за провеждане на интервю в телекомуникационна компания
  • Английски език, необходим за социален разговор на домакините на официален прием
  • и много други

За повече информация - моля, свържете се с нас по е-мейл, телефон или Скайп.

 

 

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).