Фирмени Обучения

Професионално-адаптирани модули

В качеството си на първите официално акредитирани езикови одитори в България, специалистите от Модулор ще изготвят за Вашата компания образователни програми, изцяло съобразени с Вашите професионални дейности, нужди, цели и изисквания. Предимството на професионално-адаптираните модули е, че Вие изучавате езика според спецификата на дейността, с която се занимавате, и усвоявате всичко необходимо за една успешна бизнес комуникация в сферата, в която работите.

Прочетете още: Професионално-адаптирани модули

   

Модули "По Поръчка"

Ние Ви предлагаме както традиционни форми на обучение и учебници, така и т.нар. модули и учебници "По Поръчка". Те са направени, за да задоволят конкретните Ви нужди и търсения. В повечето случаи тези модули са професионално-ориентирани -  английски език за медицински работници, за финансови одитори, за производители на мебели,  в сферата на туризма и много други. Често обаче се налага да използвате езика за специфични ситуации в краткосрочен аспект.

Прочетете още: Модули "По Поръчка"

   

Семинари и Трейнинги

Семинарите и трейнингите са с продължителност 1, 2 или 3 дни. Те могат да бъдат провеждани в офиса ни, в избрано от клиента място в София, България или Европа, а също и като вътрешнофирмено обучение. Всеки семинар може да бъде на български или английски език, както и да бъде проведен в комбинация от двата езика (напр.: Бизнес комуникация на български и/или английски език, Умения за презентация на български и/или английски език). След всеки семинар получавате сертификат.

Прочетете още: Семинари и Трейнинги

   

Други услуги

Тъй като сме тясно специализирани в английски и български, ние можем да Ви предложим практически всички услуги, свързани с тези два езика. Нашите клиенти са облагодетелствани от този факт, тъй като не им се налага да търсят отделни преводачески агенции, консултанти или езикови школи. Съществременно, те получават преференциални цени при използването на повече от една услуга, както и безусловна гаранция за качество.

Прочетете още: Други услуги

   

Абонамент

Свържете се с нас и ние ще изготвим оферта за езиков абонамент на вашата фирма.

Абонаментното обслужване може да включва:

Прочетете още: Абонамент

   

Страница 2 от 2

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).