Смях в залата

Това са опити за превод от наши начинаещи ученици, на които благодарим за чудесното настроение в часовете. Не публикуваме имената на "преводачите" по разбираеми причини. ;)

 

Who moved the furniture about upstairs?
Кой придвижи мебела нагоре по стълбите?

a tap
чеп

O’Malley’s stew
Задушеното на Мали

...and we chop them on our preparation board.
...и тогава ги препарираме.

..and simmer a while longer.
...и къкриме продължително.

Grilled fish
Парти-грил...

Catch the wind
Отвори прозореца

Clap your hands
Клепай си ръцете

Heroes rise, heroes fall…
Герой бъди и герой остани...
Поправено на:
Героят става и героинята ляга...

Who found the briefcase?
Кой организира закуските?

...it would not have worked in my mind.
...то нямаше работа в мисълта ми.

Salted roe
Осолена сърна

Tom hurt his foot.
Том чу своите стъпки.

I hope I’ll be fit enough to carry on dancing.
Надявам се, че ще бъда достатъчно здрава да се довлека до дансинга.

Department heads.
Министерство на ръководителите.

What are your weaknesses?
Как минават твоите уикенди?

I never store carp.
Никога не складирам шаран.

I’m in love and always will be.
Аз съм в любовта и винаги ще бъда.

I’ll get there soon.
Имам трима сина.

My back hurts.
Чантата ми е скъсана.

I’m not sure.
Не съм шугърен.

I’ve been awake for a long time.
Будя се дълго време.

These dogs fight whenever they meet.
Тези кучета понякога свършват своята храна.

I have earned my own living since I left school.
Започнах собствения си живот, откакто завърших училище.

This fire is going out.
Is somebody bringing more coal?

Този огън излиза навън.
Някой е запалил повече въглища?

Do you belong to your local library?
Yes, I do.
Ти принадлежиш ли на твоята локална библиотека?
Да, ти четеш много.

The car had nobody in it, but the engine was running.
В колата нямаше никой, но машината тръгна.

My wife and I were talking about you the other day.
Моята съпруга и аз говорим за вас в друг ден.

A bad tempered bull.
Един бик с лош характер.

Who was tried?
Кой беше изморен?

My mother’s sister
Майчината сестра

It you put on the kettle, I’ll make the tea.
Ако го сложиш в чайника, ще направя чай.

It you give my dog a bone, he’ll bury it at once.
Ако дадеш на кучето ми кокал, ще го погребе веднага.

I wish to see the manager.
Аз ти пожелавам да станеш мениджър.

I judge
Аз, джуджето

It’s decided - I’ll have the chicken.
Решено е - ще имам пиле!

Burning vegetation
“горящи зеленчуци”
“поправено’’ по-късно на
“горящи вегетарианци”

I’ve bought a harp.
Той си купи харпун.

Why don’t you pay attention?
Защо не плати внимателно?

Oh, can’t you see it, baby?
Не мога да те видя ,мила!

Remember I’ll always be true.
Запомни,че винаги ще бъдеш труден.

I’ll get over you.
И ти ще свършиш.

Venus, who was present at the festival…
Венера,която раздавала подаръци на фестивала...

(…) health becomes more important in people’s lives
(...) здравето става по-важно от човешкия живот’’

He took the dog out twice a dаy.
Той взе кучетата преди два дена.

Ahoy! Ahoy! Check!
Ало! Ало! Шах!

She still had the tiny income from a small trust her grandmother had left her.
Тя все още имаше вярата в баба си, която я била напуснала.

Elephants never forget.
Слоновете никога не се загубват.

It seemed to be warm.
Той изглеждал като червей.

Flameproof coveralls
Противопожарен блузон

He takes the dog out twice a day.
Той изхвърля кучето два пъти на ден.

I am going to be a grandmother in June…
Ще ходя при баба си през юни.

I love you more with every breath…
Обичам те повече от всеки хляб...

It’s don’t.
Свърши се.

… a patient had walked to the surgery with a heart attack
... че пациент се разхождал в хирургията със сърдечен удар

Feeling to small.
Усещам твърде малко.

My father keeps an eye on…
Баща ми пази окото...

Book the car!
Прочете ли колата?

The customers
Митничарите

Don’t be angry, man!
Не се сърди, човече!

I have two curtains – дърпъбъл.

How often does the bus run?
Колко често тичате за автобуса?

…and then the dish is complete…
…и после пълним чинията...

Have a good day.
Имам добър ден.

She had to get back to Kate.
Тя трябвяше да се обърне с гръб към Кейт.
Тя трябваше да ги даде на Кейт.

:: Roxette:
I see the sky- it’s so beautiful and blue, the TV’s on…
Небето е синьо и красиво като телевизора...

“My ivory virgin’’
“Моята девствена слонова кост’’
поправено на “Моята слонова костова девица’’

I’m nice to meet you!
Would you like a cap of coffee?

Leisure
Лежачка

Necessity
Не се сети

It is believed that all mammals experience dreams.
Вярва се, че всички мамути сънуват мечти.

Hypothesized
Хипопотам
Хипократова клетва
Хипофизна жлеза
Хипотезия

Special oven
Специален овен

:: В перфектните времена глаголът е в причастникова форма.

The park closes at dusk.
Паркът е затворен за патици.

...I have to get it up from the ground floor up into the roof to store it.
И превръщам житото в брашно...

He caresses it and gives it presents…
Той го милвал и взимал подаръци...

…and leaning over the couch, kissed it on the month…
Той се облегнал на кушетката и я целунал по молеца.

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).