Издателска дейност

Специалистите от MОДУЛОР са автори на поредицата „Езикови рецепти”.

„Рецепта за английски” „Рецепта за английски” е помагало, предназначено за учители, ученици, студенти, хора заети в различни сфери на бизнеса и за всички, които се занимават с английски език. Първата част е поднесена като схема на един работещ начин за научаване на английски. Втората част съдържа помощни материали, които са полезни на всички етапи от обучението. Целта на това помагало е да достигне до всеки, който планира да се занимава с езика или го използва в работата и ежедневието си. Тези от вас, на които това е необходимо, ще могат да ползват помагалото като справочник за всеки ден, а онези, които вече са изучавали английски и не го поддържат, ще могат да си припомнят и преговорят всички ключови знания, необходими за комуникация.

 

„Рецепта за есе” е предназначена за всички изучаващи или ползващи английски език в ежедневието си – хора, заети в образованието, в бизнеса, администратори, и за тези, на които се налага да ползват езика в работата си или да полагат изпити. Книгата включва теоретична част, упражнения и примерни есета на английски и български език. Есето, като основа на всеки писмен модел в английската традиция, е обект на изследване и практическо приложение от автора в продължение на повече от десет години. Материалът, поднесен на достъпен до всеки читател език, ще задоволи необходимостта да бъдат усвоени стъпките към подреденото изразяване на мисли на английски. Целта на тази книга е да помогне на всеки, на когото се налага да се изразява в писмена форма поради една или друга причина. Тези от вас, на които английският език е необходим на работното място или за полагане на изпит за сертификат, могат да ползват книгата като ценен пътеводител, който да ги доведе до съвършенство в писмената комуникация.

Калина Христова, управител на МОДУЛОР, е съавтор на 2 учебника, издадени в Холандия с подкрепата на Европейския Съюз:

„European English – Texts and Exercises”
“А Handbook on Language Auditing”

„European English – Texts and Exercises” е издаден в Холандия с финансовата подкрепа на ЕС. Учебникът е съставен от специалисти от 9 европейски държави и е предназначен за служители в държавната администрация и хора, които желаят да боравят свободно с терминологията на ЕС и европейските документи. Състои се от 11 части, съдържащи текстове, придружени с упражнения. Към учебника има CD с допълнителни материали и упражнения.

 

 

“А Handbook on Language Auditing” е помагало, предназначено за езикови одитори и преподаватели по език. Книгата се състои от статии на различни теми, сред които: чуждоезиковото обучение в Европа; времето, необходимо за постигане на съвършенство в езика; елементите на успешното обучение; самооценяването и тестовете като метод за оценяване и др. Внимание се обръща и на електронните инструменти за учене на език като електронни речници, програми за превод, както и всевъзможните начини за учене на езика по Интернет. Не на последно място, в помагалото има примери за това как се провежда езиков одит.

 

МОДУЛОР е единствената компания в България, официално акредитирана от EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).