CERTIFICATES

There are no translations available.

След успешно завършване на който и да е от образователните модули получавате сертификат за владеене на английски език,

съобразен с Общата европейска езикова рамка -

ESP (English for Specific Purposes) или GEC (General English Certificate)

 

МОДУЛОР е първата компания в Европа, притежаваща официално правото да издава

CLAP (Company Language Auditing Portfolio) със знака на EAPLA

на компаниите и институциите, преминали езиков одит.

 Освен това ние Ви подготвяме за всички международно признати сертификати като


MODULOR is the only company accredited by EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).