Company trainings

Езиков одит

There are no translations available.

Езиковият одит е най-необходимият инструмент за всяка фирма и организация, която държи на качествената и ефективна комуникация. Целта му е нe само да анализира, но и да предлага най-бързите и ефикасни решения за установените проблеми. В допълнение, решенията са изцяло в рамките на финансовите възможности, определени от Вас. Ефективността и конфиденциалността са гарантирани.

МОДУЛОР е единствената българска компания, акредитирана от EAPLA (The European Association of Professional Language Auditors). Управителят г-жа Христова е един от първите официално сертифицирани езикови одитори в Европа.

Read more: Езиков одит

   

Стандартни модули

There are no translations available.

МОДУЛОР Ви предлага бутикови обучения по английски и български език. Ние използваме уникална методика, одобрена и публикувана от ЕС, която гарантира изключително трайни резултати и бързо постигане на набелязаните цели. В допълнение на това, обученията са изцяло съобразени с Вашите желания по отношение на:

Read more: Стандартни модули

   

Опреснителни модули

There are no translations available.

Опреснителните курсове по английски / български език имат за цел да запълнят празнотите в знанията по граматика, лексика и употреба. Те са с изключително комуникативна насоченост и Ви помагат да систематизирате и затвърдите познанията си по езика.

Read more: Опреснителни модули

   

Бизнес модули

There are no translations available.

Модулите по бизнес английски / български език са с изключително практическа насоченост. Те могат да са ориентирани както към усвояване на общи умения за бизнес комуникация, така и към специфичните изисквания на всяка професионална сфера.

Read more: Бизнес модули

   

Разговорни модули

There are no translations available.

Разговорните модули имат за основна цел да превърнат пасивните знания по английски / български език в активни чрез симулации на реални житейски ситуации - от ежедневното общуване до умелата бизнес комуникация.

Read more: Разговорни модули

   

Page 1 of 2

MODULOR is the only company accredited by EAPLA (European Association of Professional Language Auditors).